Sertai pakar pengajaran dan pembelajaran, pemimpin pemikiran dan pakar di Forum OpenLearning 2022 secara maya pada 2 &9 Dis.
Sertai Micro-credentials: Connecting Education & The Future of Work, acara maya 1 Hari bersama ahli akademik &pakar industri pada 17 Nov.
Sertai Micro-credentials: Connecting Education & The Future of Work, acara maya 1 Hari bersama ahli akademik &pakar industri pada 17 Nov.
Tiada item ditemui.

Dasar privasi

Tarikh kuat kuasa: 22 April 2020

Open Learning Global Pty Ltd dan syarikat-syarikat bersekutunya ("kami", "kami", atau "kami") mengendalikan laman web https://www.openlearning.com/ dan aplikasi mudah alih OpenLearning App ("Perkhidmatan").

Halaman ini memaklumkan anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, terma yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma Perkhidmatan kami.

Definisi

 • Perkhidmatan bermaksud https://www.openlearning.com/ laman web, mana-mana laman web yang diuruskan atau dihoskan oleh OpenLearning, dan aplikasi mudah alih OpenLearning App yang dikendalikan oleh Open Learning Global Pty Ltd

 • Data Peribadi bermaksud data mengenai individu hidup yang boleh dikenal pasti daripada data tersebut (atau daripada mereka dan maklumat lain sama ada dalam simpanan kami atau mungkin menjadi milik kami).

 • Data Penggunaan Data adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • Cookies Cookies adalah cebisan kecil data yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

 • Pengawal Data Pengawal Data bermaksud orang asli atau undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersama-sama atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan yang mana dan cara di mana apa-apa maklumat peribadi, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data Data Peribadi anda.

 • Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Penyedia Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

 • Subjek Data Subjek Data (atau Pengguna) adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data Yang Dikumpul
DATA PERIBADI

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel

 • Nama pertama dan nama keluarga

 • Kuki dan Data Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima apa-apa, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti melanggan atau arahan yang disediakan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar. Pengguna yang dijemput ke kursus melalui pembekal kursus secara automatik dipilih daripada menerima komunikasi ini. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda mengenai maklumat penting yang boleh memberi kesan kepada penggunaan OpenLearning anda dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya (Kemas Kini Kritikal). Oleh kerana sifat Kemas Kini Kritikal, tidak mungkin untuk menarik diri daripada komunikasi ini.

DATA PENGGUNAAN

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh pelayar anda setiap kali anda melawat Perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses Perkhidmatan oleh atau melalui peranti mudah alih ("Data Penggunaan").

Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (cth. alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan oleh atau melalui peranti mudah alih, Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

DATA LOKASI

Kami mungkin menggunakan dan menyimpan maklumat tentang lokasi anda jika anda memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian ("Data Lokasi"). Kami menggunakan data ini untuk menyediakan ciri-ciri Perkhidmatan kami, untuk memperbaiki dan menyesuaikan Perkhidmatan kami.Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa, melalui tetapan peranti anda.

PENJEJAKAN & DATA KUKI

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sedikit data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke pelayar anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan juga digunakan adalah suar, tag, dan skrip untuk mengumpul dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang kami gunakan:

 • Kuki sesi. Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.

 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.

 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

 • Kuki Pengiklanan. Kuki Pengiklanan digunakan untuk memberi anda iklan yang mungkin berkaitan dengan anda dan minat anda.

Penggunaan Data

Open Learning Global Pty Ltd menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami

 • Untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada Perkhidmatan kami

 • Untuk memberikan sokongan pelanggan

 • Untuk mengumpul analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami

 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami

 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

 • Untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau bertanya tentang melainkan anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

 • Untuk memperibadikan pengalaman anda (maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih baik terhadap keperluan individu anda)

 • Untuk penyelidikan ke dalam pembelajaran dan / atau pengajaran dan / atau penglibatan dalam talian (laman web kami direka oleh penyelidik pendidikan dengan semangat untuk menemui dan berkongsi cara yang paling berkesan untuk memudahkan pembelajaran dan pengajaran yang menarik)

Asas Undang-undang untuk Memproses Data Peribadi Di Bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Jika anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Open Learning Global Pty Ltd asas undang-undang untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini bergantung kepada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana kami mengumpulnya.

Open Learning Global Pty Ltd boleh memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu melakukan kontrak dengan anda

 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian

 • Pemprosesan adalah demi kepentingan sah kami dan ia tidak diatasi oleh hak anda

 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran

 • Untuk mematuhi undang-undang

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke — dan dikekalkan — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada yang terdapat di bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Australia atau Malaysia, dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Australia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

Open Learning Global Pty Ltd akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data
Transaksi Perniagaan

Jika Open Learning Global Pty Ltd terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan menjadi tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Di bawah keadaan tertentu, Open Learning Global Pty Ltd mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (contohnya mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan Undang-undang

Open Learning Global Pty Ltd boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan suci hati percaya bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang

 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Open Learning Global Pty Ltd

 • Untuk mencegah atau menyiasat salah laku yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan

 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang ramai

 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda memasukkan, mengemukakan, atau mengakses maklumat peribadi anda.

Semua maklumat sensitif/kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Lapisan Soket Selamat (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal gerbang pembayaran kami hanya boleh diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khas untuk sistem tersebut dan dikehendaki menyimpan maklumat sulit.

Maklumat kewangan peribadi anda (kad kredit, nombor keselamatan sosial, kewangan, dll.)

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami; Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Isyarat "Jangan Jejak"

Kami tidak menyokong Do Not Track ("DNT"). Jangan Jejak adalah keutamaan yang boleh anda tetapkan dalam pelayar web anda untuk memaklumkan laman web yang anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan Jangan Jejak dengan melawati halaman Keutamaan atau Seting pelayar web anda.

Hak Perlindungan Data Anda Di Bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Jika anda penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. Open Learning Global Pty Ltd bertujuan untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam, atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Jika anda ingin dimaklumkan apa Data Peribadi yang kami pegang tentang anda dan jika anda mahu ia dikeluarkan daripada sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda. Apabila dimungkinkan, anda boleh mengakses, mengemas kini atau meminta penghapusan Data Peribadi anda secara langsung dalam bahagian tetapan akaun anda. Jika anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.

 • Hak pembetulan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan maklumat anda jika maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap.

 • Hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami.

 • Hak sekatan. Anda mempunyai hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda.

 • Hak untuk mudah alih data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan maklumat yang kami ada pada anda dalam format berstruktur, boleh dibaca mesin dan biasa digunakan.

 • Hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana Open Learning Global Pty Ltd bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu kami menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain. Senarai pembekal pihak ketiga di bawah tidak luas dan kami boleh menggunakan pihak ketiga lain dari semasa ke semasa.

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Google Analytics Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang mengesan dan melaporkan trafik laman web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk mengesan dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk kontekstualisasi dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase Firebase ialah perkhidmatan analisis yang disediakan oleh Google Inc.Anda boleh memilih untuk keluar daripada ciri Firebase tertentu melalui tetapan peranti mudah alih anda, seperti tetapan pengiklanan peranti anda atau dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh Google dalam Dasar Privasi mereka: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Kami juga menggalakkan anda untuk menyemak dasar Google untuk melindungi data anda: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis maklumat yang dikumpulkan Firebase, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

  Pengiklanan

  Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menunjukkan iklan kepada anda untuk membantu menyokong dan mengekalkan Perkhidmatan kami.

  • Google AdSense & DoubleClick Cookie Google, sebagai vendor pihak ketiga, menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan pada Perkhidmatan kami. Penggunaan kuki DoubleClick oleh Google membolehkannya dan rakan kongsinya untuk menyediakan iklan kepada pengguna kami berdasarkan lawatan mereka ke Perkhidmatan kami atau laman web lain di Internet. Anda boleh memilih untuk keluar daripada penggunaan DoubleClick Cookie untuk pengiklanan berasaskan minat dengan melawat halaman web Tetapan Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences/

   Pemasaran Semula Tingkah Laku

   Open Learning Global Pty Ltd menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menyediakan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami.

   • Google AdWords Perkhidmatan pemasaran semula Google AdWords disediakan oleh Google Inc. Anda boleh memilih untuk keluar daripada Google Analytics untuk Pengiklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan melawati halaman Tetapan Google Ads: http://www.google.com/settings/adsGoogle juga mengesyorkan memasang Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - untuk penyemak imbas web anda. Google Analytics Opt-out Browser Add-on menyediakan pengunjung dengan keupayaan untuk menghalang data mereka daripada dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

   • Twitter Perkhidmatan pemasaran semula Twitter disediakan oleh Twitter Inc. Anda boleh memilih keluar daripada iklan berasaskan minat Twitter dengan mengikuti arahan mereka: https://support.twitter.com/articles/20170405. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang amalan privasi dan dasar Twitter dengan melawati halaman Dasar Privasi mereka: https://twitter.com/privacy.

   • Facebook Perkhidmatan pemasaran semula Facebook disediakan oleh Facebook Inc.Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang pengiklanan berdasarkan minat daripada Facebook dengan melawat halaman ini: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Untuk menarik diri daripada iklan berasaskan minat Facebook, ikut arahan ini daripada Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Facebook mematuhi Prinsip Kawal Selia Sendiri untuk Pengiklanan Tingkah Laku Dalam Talian yang ditubuhkan oleh Perikatan Pengiklanan Digital. Anda juga boleh memilih untuk keluar daripada Facebook dan syarikat lain yang mengambil bahagian melalui Sekutu Pengiklanan Digital di Amerika Syarikat http://www.aboutads.info/choices/, Perikatan Pengiklanan Digital Kanada di Kanada http://youradchoices.ca/ atau Sekutu Pengiklanan Digital Interaktif Eropah di Eropah http://www.youronlinechoices.eu/, atau pilih keluar menggunakan tetapan peranti mudah alih anda. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Facebook, sila lawati Dasar Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

    Pembayaran

    Kami mungkin menyediakan produk dan/atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Dalam hal ini, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk pemprosesan pembayaran (contohnya pemproses pembayaran).

    Kami tidak akan menyimpan atau mengumpulkan butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang penggunaan maklumat peribadi anda ditadbir oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS seperti yang diuruskan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, Mastercard, American Express dan Discover. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat.

    Pemproses pembayaran yang bekerjasama dengan kami adalah:

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami menasihatkan anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-kanak

Untuk kursus yang tersedia untuk pendaftaran awam melalui laman web https://www.openlearning.com/ atau untuk akaun yang dibuat melalui sistem pendaftaran akaun yang boleh diakses secara umum Perkhidmatan kami ("Marketplace"), kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 18 tahun.

Kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti daripada sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun melalui Marketplace. Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa anak anda telah memberikan Data Peribadi kepada kami, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Untuk kursus di mana Pengguna didaftarkan atau akaun dibuat melalui portal institusi atau proses pendaftaran swasta, dan di mana Pengguna berada di kelas persendirian, Perkhidmatan menyokong Pengguna yang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun tetapi di bawah umur 18 tahun ("Minor") dan menyediakan alat yang diperlukan untuk melindungi privasi mereka.

Jika anda adalah ibu bapa, penjaga yang sah, sekolah, guru yang diluluskan, fasilitator, atau pembekal pihak ketiga yang membenarkan Minor membuat akaun dan/atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk:

 • menyelia penggunaan Perkhidmatan oleh Minor dan akaun mereka;

 • menganggap semua risiko yang berkaitan dengan, dan liabiliti yang terhasil daripada, penggunaan Perkhidmatan oleh Minor dan akaun mereka;

 • memastikan bahawa kursus-kursus yang didaftarkan oleh Minor dalam Perkhidmatan kami adalah sesuai untuk Kanak-kanak;

 • memastikan semua maklumat yang dikemukakan kepada kami oleh Minor adalah tepat; Dan

 • memberikan persetujuan, representasi dan jaminan yang terkandung dalam Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan bagi pihak Minor.

Perubahan kepada Dasar Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau notis yang terkenal di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan itu berkuat kuasa dan mengemas kini "tarikh kuat kuasa" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.

Terma dan Syarat

Sila lawati juga bahagian Terma dan Syarat kami yang menetapkan penggunaan, penafian, dan batasan liabiliti yang mengawal penggunaan laman web kami di solutions.openlearning.com/terms-of-service/

Hubungi

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:
Emel:
contact@openlearning.com

Mulakan percubaan percuma 30 hari anda
Buat, pasarkan dan jual kursus dalam talian anda melalui platform pembelajaran dalam talian generasi akan datang OpenLearning